Hizmetlerimiz

Fransa’ya yerleşme projeleriniz :

 • İşinizin içeriğine göre profesyonel yazılı tercüme ve tercümanlık hizmetleri
 • Fransız kurum ve kuruluşları ile iş toplantıları ve görüşmelerinin düzenlenmesi
 • Fransa’ya başvuru, geliş ve yerleşme prosedürleri
 • Vize başvurularınız için bilgilendirme ve başvuru yazılarının yazılmasında yardım
 • Fransa’da oturum ve ikametiniz için gerekli bilgilendirme ve takip hizmetleri
 • İş projeniz için danışmanlık ve bürokratik işlemlerin yazışmaları, takipleri
 • Fransa’daki mali durumunuz ve vergi mevzuatı açısından yardım
 • Sosyal güvenlik durumunuzun değerlendirilmesi, gerekli yazışmaların yapılması, işlerin takibi

 

Fransa’ya yatırım projeleriniz :

 • Yatırım yapmak istediğiniz alanla ilgili bilgilendirme, araştırma, işlerin takibi
 • Şirketinizin kurulumundan faaliyetine kadar tüm aşamalarda destek ve takip
 • Şirketinizin yasal durumunun belirlenmesi
 • Şirketinizin kurulması, ticari aktivitesinin takib edilmesi
 • Gayrimenkul yatırımlarınız için danışmanlık ve işlemlerin takibi
 • Gayrimenkul yatırımlarınız için profesyonel kuruluşlarla irtibat ve destek
 • Yatırımlarınızın planlamasından gerçekleşmesine kadar tüm aşamalarda destek ve takip

 

Fransa’daki günlük yaşamınızla ilgili :

 • Ehliyetinizin değiştirilmesi veya Fransız makamları tarafından tanınması işlemleri
 • Eğitimle ilgili bilgilendirme ve danışmanlık
 • Fransa’da ev ve gayrimenkullerinizin her türlü işlerinin takibi
 • Fransa’da bankada hesap açma işlemleri için danışmanlık ve takip
 • Fransız vatandaşlığına başvurma işlemleri için danışmanlık, evrakların doldurulması, yazışmalar
 • Evlilik işlemleri ve aile birleşimleri vb. durumlarda danışmanlık ve bürokratik takipte yardım